• ZTGiOS Wiercenia
    Wiercenia Geologiczne

Zakład Techniki Górniczej i Ochrony Środowiska

Od lat specjalizujemy się w wierceniu otworów o różnorodnym przeznaczeniu oraz w praktycznym wdrażaniu technologii wiertniczych w robotach inżynieryjnych i geotechnicznych na powierzchni.

Dysponując własnym sprzętem i wykwalifikowaną kadrą możemy podejmować różnorodne inwestycje na terenie całego kraju w pełni spełniając oczekiwania naszych klientów.
Ponadto współpracujemy z zespołami ekspertów specjalizujących się w zakresie wiertnictwa oraz pokrewnych gałęzi tej dyscypliny jak geologi inżynierskiej, geotechniki czy ochrony środowiska. Naszym klientom oferujemy całkowitą realizację prac terenowych i laboratoryjnych poddając ocenie wyniki badań podłoża gruntowego w opracowaniu specjalistycznych dokumentacji geotechnicznych, geologiczno inżynierskich i hydrogeologicznych.